Αντικρίζοντας την Tate

Κολλάζ, μεικτή τεχνική, 17cm x 25cm.

Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν: Κόλλα, εφημερίδα, εικόνα από γαλλικό παιδικό παραμύθι.

+
Πληροφορίες

Οπτικό ημερολόγιο που πήρε τον τίτλο αυτό εξαιτίας του τελικού του σχήματος που διαμορφώθηκε από τον όγκο 129 κολλάζ. Υλοποιήθηκε το 2000.


accordion10


© Κατοχυρωμένα τα πνευματικά δικαιώματα

Εγγραφή στο newsletter