Στο εσωτερικό

Το άνοιγμα του βιβλίου σε κάποια απ'τις σελίδες του.

+
Πληροφορίες

Οπτικό ημερολόγιο που πήρε τον τίτλο αυτό εξαιτίας του τελικού του σχήματος που διαμορφώθηκε από τον όγκο 129 κολλάζ. Υλοποιήθηκε το 2000.


accordion2


© Κατοχυρωμένα τα πνευματικά δικαιώματα

Εγγραφή στο newsletter